KALENDAR RADA

КАЛЕНДАР РАДА ДО 31. АВГУСТА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Среда, 22. јун 2016. године
• Завршетак наставе за ученике I, II, III разреда.

Четвртак, 23. јун 2016. године
• Пријава разредних испита за јунски испитни рок у секретаријату школе од 10.00 до 11.00 часова.

Петак, 24. jун 2016. године
• Полагање разредних испита у јунском испитном року.

Понедељак, 27. јун 2016. године
• Полагање разредних испита у јунском испитном року.

Уторак, 28. јун 2016. године
ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ученицима првог, другог и трећег разреда И УПИС УЧЕНИКА У ШК. 2016/2017. ГОДИНУ према следећем распореду:
1. I разред од 8.00 до 8.45 часова – упис у други разред
2. II разред од 8.45 до 9.30 часова – упис у трећи разред
3. III разред од 9.45 до 10.30 часова – упис у четврти разред

Понедељак, 15. август 2016. године
Пријава поправних, разредних и других испита за августовски испитни рок код секретара школе од 9.00 до 12.00 часова.

Среда, 17. август, Четвртак, 18. август 2016. године
• ОБАВЕЗНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА за ученике који полажу поправни испит у августовском испитном року према распореду професора

Четвртак, 18. август, Петак, 19. август, Понедељак, 22. август до 11.00 часова.
• ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА.
• Подношење жалби ученика на поправни,разредни испит код секретара школе у року од 24 сата од дана саопштења оцене на поправном или разредном испиту.

Понедељак, 22. август 2016. године
• УРУЧИВАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА и осталих докумената ученицима који су полагали поправне, разредне и ванредне испите у 12.30 часова.
• ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА за ученике четвртог разреда до 13.00 часова

Уторак, 23. август, Среда, 24. август 2016. године до 11.00 часова
• ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПО ЖАЛБИ УЧЕНИКА на поправни, разредни испит или испит за ванредне ученике уколико је жалба основана.

Среда, 24. август 2016. године
• УРУЧИВАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА и осталих документата после полагања испита по жалби на испит уколико је било у 12.30 часова.

Четвртак, 25. август 2016. године
• УПИС УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ у II, III и IV разред у школску 2016/2017. год. код секретара школе до 11.00 часова.