KALENDAR RADA

KALENDAR RADA DO 31. AVGUSTA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE

Sreda, 22. jun 2016. godine
• Završetak nastave za učenike I, II, III razreda.

Četvrtak, 23. jun 2016. godine
• Prijava razrednih ispita za junski ispitni rok u sekretarijatu škole od 10.00 do 11.00 časova.

Petak, 24. jun 2016. godine
• Polaganje razrednih ispita u junskom ispitnom roku.

Ponedeljak, 27. jun 2016. godine
• Polaganje razrednih ispita u junskom ispitnom roku.

Utorak, 28. jun 2016. godine
PODELA SVEDOČANSTAVA učenicima prvog, drugog i trećeg razreda I UPIS UČENIKA U ŠK. 2016/2017. GODINU prema sledećem rasporedu:
1. I razred od 8.00 do 8.45 časova – upis u drugi razred
2. II razred od 8.45 do 9.30 časova – upis u treći razred
3. III razred od 9.45 do 10.30 časova – upis u četvrti razred

Ponedeljak, 15. avgust 2016. godine
Prijava popravnih, razrednih i drugih ispita za avgustovski ispitni rok kod sekretara škole od 9.00 do 12.00 časova.

Sreda, 17. avgust, Četvrtak, 18. avgust 2016. godine
• OBAVEZNA PRIPREMNA NASTAVA za učenike koji polažu popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku prema rasporedu profesora

Četvrtak, 18. avgust, Petak, 19. avgust, Ponedeljak, 22. avgust do 11.00 časova.
• POLAGANJE RAZREDNIH I POPRAVNIH ISPITA.
• Podnošenje žalbi učenika na popravni,razredni ispit kod sekretara škole u roku od 24 sata od dana saopštenja ocene na popravnom ili razrednom ispitu.

Ponedeljak, 22. avgust 2016. godine
• URUČIVANJE SVEDOČANSTAVA i ostalih dokumenata učenicima koji su polagali popravne, razredne i vanredne ispite u 12.30 časova.
• PRIJAVA MATURSKOG ISPITA za učenike četvrtog razreda do 13.00 časova

Utorak, 23. avgust, Sreda, 24. avgust 2016. godine do 11.00 časova
• POLAGANJE ISPITA PO ŽALBI UČENIKA na popravni, razredni ispit ili ispit za vanredne učenike ukoliko je žalba osnovana.

Sreda, 24. avgust 2016. godine
• URUČIVANJE SVEDOČANSTAVA i ostalih dokumentata posle polaganja ispita po žalbi na ispit ukoliko je bilo u 12.30 časova.

Četvrtak, 25. avgust 2016. godine
• UPIS UČENIKA KOJI SU POLAGALI POPRAVNE ISPITE u II, III i IV razred u školsku 2016/2017. god. kod sekretara škole do 11.00 časova.