Упис ученика у први разред у шк. 2022/2023. години

Датум уписа: Четвртак и петак, 14. и 15. јул 2022. године од 8.00 до 15.00 часова

Ученици подносе школи следећа документа:

  1. Пријаву за упис
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  3. Извод из матичне књиге рођених.

За упис у гимназију није потребно лекарско уверење

ВАЖНО: У Пријави за упис поред другог страног језика који је ученик слушао у основној школи, потребно је навести и који изборни предмет/програм ученик жели да слуша у првом разреду гимназије.

Изборни предмети у гимназији су: Грађанско васпитање и Верска настава (ученик бира један изборни предмет од пунуђених).

Изборни програми у гимназији су: Језик, медији и култура, Здравље и спорт, Уметност и дизајн и Примењене науке (ученика бира два изборна програма од понуђених).

Језик, медији и култура (ако желите да разликујете успешан од неуспешног јавног наступа, препознајете говор тела у јавним наступима, елементе манипулације и критички се односите према
медијским садржајима, онда је ово прави изборни програм за вас)

Здравље и спорт (ако желите да препознате и научите да се одупрете притиску средине да користите цигарете, алкохол, дрогу или аргументовано дискутујете о утицају медија на формирање идеала
физичког изгледа, физичким активностима, спорту и рекреацији и начину исхране, или желите да разликујете специфичности вежбања у спорту и ван спорта и научите да планирате сопствене физичке
активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима, онда је ово прави изборни програм за вас)

Уметност и дизајн (ако желите да предлажете садржаје или активности у којима се повезују различите уметности, или исказујете утисак о естетичким квалитетима уметничких дела, или научите нешто о модним трендовима, различитим стиловима у , онда је ово прави изборни програм за Вас)

Примењене науке (ако желите да научите како да тумачите резултате научних истраживања са различитих аспеката, или ако желите да обрадите информације релевантне за истраживање користећи ИКТ, а можда и да дизајнирате и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини, онда је ово прави изборни програм за Вас).

ДОБРОДОШЛИ У ГИМНАЗИЈУ  ТАКОВСКИ УСТАНАК“