Društveno-jezički smer

Обавезни предмети
(теорија, вежбе)
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
Недељни фонд часова по предметима
I
разред
II
разред
III
разред
IV
разред
1. Српски језик и књижевност 4 4 5 5
2. Страни језик први – Енглески језик  2  3  5  4
3. Страни језик други – Француски језик  2  2  2  2
4. Латински језик 2 2
5. Устав и права грађана 1
6. Социологија 3
7. Психологија 2
8. Филозофија 2 3
9. Историја 2 2 3 3
10. Географија 2 2 2
11. Математика 4 3 2 2
12. Биологија 2 2 2
13. Физика 2 2 2 2
14. Хемија 2 2
15. Рачунарство и информатика 2 2 2 2
16. Музичка култура 1 1 1 1
17. Ликовна култура 1 1 1 1
18. Физичко васпитање 2 2 2 2
Изборнини предмети I
разред
II
разред
III
разред
IV
разред
19. Верска настава 1 1 1 1
20. Грађанско васпитање 1 1 1 1