ПРЕПОРУКА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекција, подсећамо да је потребно: Редовно одржавање школског простора:

OpširnijeПРЕПОРУКА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА