KALENDAR RADA

КАЛЕНДАР РАДА ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА ДО КРАЈА ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

Четвртак, 3. мај 2018. године

 • Пријављивање  разредног испита из страног језика од 9.00 до 9.30 часова код секретара школе.

Понедељак, 7. мај, среда, 9. мај, петак, 11. мај 2018. године

 • Полагање разредног испита из страног језика према распореду који ће бити благовремено објављен на огласној табли школе.

Петак, 18. мај 2018. године

 • Матурски плес – 12.00 часова

Петак, 25. мај, понедељак, 28. мај, уторак, 29. мај 2018.

 • Обавезна припремна настава за ученике који полажу поправни испит у јунском испитном року.

Понедељак, 28. мај 2018. године

 • Уручивање сведочанстава и осталих докумената према распореду одељењских старешина до 12.00 часова.
 • Пријављивање поправних и разредних испита до 13.00 часова код
  секретара школе.

Уторак, 29. мај 2018. године

 • Полагање поправних и разредних испита према распореду предметних професора који ће бити благовремено истакнут на огласној табли школе.
 • Пријава матурског испита за ученике који не полажу поправни, разредни испит или испит по жалби према следећем распореду:
  1. за ученике IV 1 – од 8.45 до 9.30 часова
  2. за ученике IV 2 – од 9.30 до 10.15 часова
  3. за ученике IV 3 – од 10.15 до 11.00 часова
  4. за ученике IV 4 – од 11.00 до 11.45 часова.

Среда, 30. мај 2018. год.

 • Полагање поправних и разредних испита до 11.00 часова
 •  Уручивање сведочанстава и осталих докумената после полагања поправних, разредних испита у 12.00 часова.
 • Пријава матурског испита за ученике који су положили разредни испит до 13.00 часова.

Напомена: ученик који је положио поправни испит у јунском року, матурски испит полаже у августовском испитном року.

Четвртак, 31. мај 2018. год.

 • Писмени матурски испит из српског језика и књижевности у 8.00 часова.

Понедељак, 4. јун 2018. године

 • Писмени матурски испит из математике и страних језика у 8.00 часова.

Уторак, 5.јун, среда, 6. јун, четвртак, 7. јун 2018. године

 • Одбрана матурског рада према посебном распореду који ће бити благовремено објављен на огласној табли школе.

Петак, 8. јун 2018. год.

 • Матурско вече

Понедељак, 11. јун 2018. године

 • Уручивање диплома и осталих докумената према посебном распореду одељењских старешина који ће бити благовремено објављен.