Svi predmeti

Predmetni nastavnici  svoje nastavne materijale i prezentacije sa uputstvima za učenje dostavljaju svojim učenicima korišćenjem različitih platformi za učenje na daljinu (Google clasrooms, Microsoft Team…) i drugih vidova elektronske komunikacije (elektronska pošta, Viber grupe…). Pored ovoga, nastavnici upućuju učenike da odgledaju različite edukativne sadržaje koji se emituju na trećem kanalu Radio-televizije Srbije  i na platformi RTS Planeta, a koje uređuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.