Stop nasilju

Заштита од насиља, злостављања и занемаривања

У Гимназији постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који обавља послове у складу са Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Тим за заштиту чине: директор, секретар, педагог, одељенске старешине, професор грађанског васпитања, професори физичког васпитања, представник Савета родитеља, представник Школског одбора, представник Ученичког парламента.

Процедуре у Гимназији „Таковски устанак“ у одговору на насиље, злостављање и занемаривањe

Евентуалне случајеве насиља можете пријавити Тиму за заштиту од насиља у школи или на телефон Министарства просвете.

sosfon