Stop nasilju

Zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

U Gimnaziji postoji Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji obavlja poslove u skladu sa Protokolom postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Tim za zaštitu čine: direktor, sekretar, pedagog, odeljenske starešine, profesor građanskog vaspitanja, profesori fizičkog vaspitanja, predstavnik Saveta roditelja, predstavnik Školskog odbora, predstavnik Učeničkog parlamenta.

Procedure u Gimnaziji „Takovski ustanak“ u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Eventualne slučajeve nasilja možete prijaviti Timu za zaštitu od nasilja u školi ili na telefon Ministarstva prosvete.

sosfon