Java Fundamentals

Učenici naše škole imaju mogućnost da kroz časove sekcije iz računarstva i informatike pristupe kursu Orakle akademije pod nazivom „Java Fundamentals“ i nauče osnove programiranja u Javi. Ukoliko uspešno završe kurs, mogu dobiti međunarodno priznat sertifikat, potpisan od strane nastavnika naše škole, koji su prethodno savladali obuku Orakle akademije. Časove sekcije ove godine realizuje Snežana Mijailović i redovno ih pohađa pet učenika.