Obaveštenje za učenike koji polažu prijemni ispit za dvojezično odeljenje

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE

Na prijemnom ispitu se proveravaju četiri jezičke veštine na nivou A2 prema Obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja – strani jezik. Test će sadržati 50% zadataka sa srednjeg nivoa i 50% zadtaka sa naprednog nivoa.

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog testa i usmene provere zananja stranog jezika.

Provera slušanja traje 20 min, čitanja 30 min, a pisanja 40 min.

Kandidatima se sukcesivno daju delovi testa po redosledu i vremenskoj dinamici koji je naveden.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje ukupno 9 bodova.

Usmeni deo ispita sastoji se iz provere veštine govora.

Komisija koja ispituje kandidate na usmenom delu prijemnog ispita ne treba da ima uvid u testove kandidata i broj bodova koji su kandidati osvojili, već da nezavisno od toga oceni kandidate prema kriterijumima za usmeni deo ispita.Razgovor sa kandidatom obuhvata teme iz svakodnevnog života. Kandidat se može podstaći na razgovor pomoću pitanja, ilustracija, fotografija, shema i sl. Učenik ima pravo da se u roku od nekoliko minuta pripremi za izlaganje, a razgovor sa njim traje oko pet minuta.

Konačan broj bodova se dobija kada se za svakog kandidata saberu bodovi sa pisanog i usmenog dela testa.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Svim kandidatima želimo puno uspeha!