Mesečne arhive: april 2021

OBAVEŠTENJE

Prema Kalendaru obrazovno – vaspitnog rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za školsku 2020/2021. godinu, neradni dani su od petka, 30. aprila, do utorka 4. maja 2021. godine. Prvi radni dan je sreda, 5. maj 2021. godine. 

Poštovani roditelji, dragi učenici, uvažene kolege, neka Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, za sve nas bude početak boljeg i srećnijeg doba. Neka dođe vreme vere, praštanja i pomirenja, lepote i radosti. 

Želim vam da ove blagoslovene dane provdete u miru i ljubavi, okruženi najmilijima. 

Biljana Nišavić, direktorka škole

142. ROĐENDAN NAŠE ŠKOLE

,,Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri reči: život ide dalje. “                         Robert Frost
Poštovani prijatelji, saradnici, kolege, nekadašnji i sadašnji gimnazijalci,
Danas, 23. aprila 2021. godine, naša škola obeležava 142 godine postojanja. Do prošle godine ovaj važan dan proslavljali smo bučno i veselo, u velikom društvu, sa uživanjem i ponosom analizirajući godinu za nama, prisećajući se svih uspeha i trenutaka koji su je učinili vrednom sećanja.
Prethodni i ovaj rođendan naša Gimnazija obeležava tiho, u krugu najuže porodice. Život nam je postao haotičan. Strepeći za sopstveni život i život i zdravlje najmilijih shvatili smo da je vreme ograničeno i da je sreća zaista u sitnicama koje često uzimamo zdravo za gotovo. Zaboravili smo da se radujemo.
Evo, danas je pravi trenutak da se setimo nekih malih, velikih stvari koje našu školu, kao i naš život u njoj, čine jedinstvenim. Koliko je samo blistavih umova gazilo školskim hodnicima. Koliko je neodlučnih gimnazijalaca baš ovde rešilo svoju sudbinu i odabralo put zahvaljujući nevidljivom uticaju nadahnutog predavača. Koliko je nastavnika provelo radni vek među ovim zidovima upijajući energiju mladosti, rastući i učeći od svojih đaka.
Sećajmo se samo lepih stvari. Ponosimo se zato što je Gimnazija obeležila naše živote, na ovaj ili onaj način. Stasavajmo i prerastajmo svoje učitelje. Budimo u miru sa sobom samima, istovremeno se boreći za svoje mesto u svetu. Živimo današnji dan baš takav kakav je danas, nadajući se da će nam se život vratiti. I nikada ne zaboravimo ko smo i odakle smo.
Srećan rođendan vašoj i našoj Gimnaziji!
Biljana Nišavić, direktorka škole

DANI FRANKOFONIJE

Naime, povodom dana Frankofonije, Filozofski fakultet, odnosno Katedra romanistike u Novom Sadu je raspisala konkurs za najbolji literarni prevod namenjen učenicima  četvrtog razreda srednje škole. Vraćanje ovoj veštini je od posebnog značaja, budući da je to poseban izazov za sve one koji znaju ili žele da spoznaju šta je prevođenje. Kada naši učenici počnu da se bave ovom jezičkom veštinom, najčešće misle da je to veoma lako budući da mogu da koriste rečnike, papirne i digitalne. A kada se samo malo upuste u ovu avanturu, brzo shvate da Gugl nema tu sposobnost, da sa rečnicima moramo da budemo vešti, da moramo sve to da doteramo stilski, da to bude u duhu maternjeg, a ne tako daleko od jezika originala. Mnogi odustanu, ali mnogi se hvataju u koštac i shvataju da je to nauka. To je, u stvari, kruna poznavanja stranog jezika, ali i stalno bavljenje maternjim. Nekoliko radova smo poslali na konkurs i čekamo rezultate.Udruženje profesora francuskog jezika, u saradnji sa Francuskim institutom, raspisalo je KONKURS za najbolji video na temu180 SEKUNDI ZA FRANKOFONIJU.Neki učenici su to izrazili preko teme francusko-srpskog prijateljstva, neki to vide u znamenitostima i lepotama Francuske, a neki pak u čarima poezije, šansone, gastronomije.I to ovih dana završavamo i šaljemo u Beograd.A treća, zanimljiva tema  ljubitelja lepe reči na francuskom jeziku koja okuplja mlade iz celog sveta, organizacije FLORILEŽ, je tema PEUT-ÊTRE/Možda. Učenici treba da pišu eseje ili pesme i zaista je veliki broj naše dece koja znaju da svoje emocije prenesu na papir ovim jezikom poezije.Najbolji poster na temu Frankofonije kao i svake godine smo već izabrali. Budući da već godinama naša dece učestvuju na mnogim konkursima, sakupili smo dosta materijala i mislim da ćemo ove godine i odštampati jedan časopis sa njihovim literarnim i likovnim radovima. Eto, Frankofonija opstaje i u ovim okolnostima.

Vuk à Paris

SANS TOI

UPUTSTVO ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA

8. maja 2021. od 10.00 pismeni test

9. maja 2021. od 10.00 usmeni ispit

UPUTSTVO ZA UČENIKE ZA RAD NA PRIJEMNOM ISPITU- PISMENI TEST
POZNAVANJA STRANOG JEZIKA

Za rešavanje testa predviđeno je 90 minuta.
Test se sastoji iz tri dela (slušanje – 20 minuta, čitanje – 30 minuta i pisanje sastava – 40 minuta)
Učenici koji polože test imaće i usmeni deo prijemnog ispita.
Konačne odgovore napiši hemijskom olovkom.
Tokom rešavanja zadataka možeš da koristiš grafitnu olovku, rezač, gumicu i prazan papir za radnu verziju sastava.
Ako pišeš radnu verziju sastava na papiru, potrebno je da sastav prepišeš hemijskom olovkom u predviđen prostor u testu.
Ovaj papir predaješ zajedno sa testom.
Ne priznaju se odgovori koji su napisani grafitnom olovkom, kao ni odgovori koji su precrtavani i ispravljani.
Ako završiš pisanje sastava ranije, predaj test i tiho izađi.

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

          Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

          Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine
(slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

          Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja stranog jezika.
          Učenik na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15
bodova, a položio je prijemni ispit ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari
najmanje 9 bodova. Na usmenoj proveri znanja može da se ostvari najviše 5 bodova.
          Učenik može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog
jezika a položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.
          Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na
stranom jeziku ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

          Učenik za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

          Takmičenje učenika osnovne škole koje se boduje za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je:

  1. za strane jezike – Društvo za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Učeniku koji je na republičkom takmičenju osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

Obaveštenje za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koji upisuju srednju školu

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i specijalnih škola.

Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete pratiti glavne aktuelnosti.

Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na
Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:

  1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
  2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
  3. podnošenje elektronske liste želja
  4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na eID.gov.rs.
Pozivamo vas da, u skladu sa tekućom epidemiološkom situacijom, a, pre svega, zbog zdravlja i bezbednosti, koristite raspoložive elektronske usluge u vezi sa procedurama za upis u srednju školu. Svakako, sve zahteve ćete moći i na stari način da podnesete, neposredno u školi.