UPUTSTVO ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA

8. maja 2021. od 10.00 pismeni test

9. maja 2021. od 10.00 usmeni ispit

UPUTSTVO ZA UČENIKE ZA RAD NA PRIJEMNOM ISPITU- PISMENI TEST
POZNAVANJA STRANOG JEZIKA

Za rešavanje testa predviđeno je 90 minuta.
Test se sastoji iz tri dela (slušanje – 20 minuta, čitanje – 30 minuta i pisanje sastava – 40 minuta)
Učenici koji polože test imaće i usmeni deo prijemnog ispita.
Konačne odgovore napiši hemijskom olovkom.
Tokom rešavanja zadataka možeš da koristiš grafitnu olovku, rezač, gumicu i prazan papir za radnu verziju sastava.
Ako pišeš radnu verziju sastava na papiru, potrebno je da sastav prepišeš hemijskom olovkom u predviđen prostor u testu.
Ovaj papir predaješ zajedno sa testom.
Ne priznaju se odgovori koji su napisani grafitnom olovkom, kao ni odgovori koji su precrtavani i ispravljani.
Ako završiš pisanje sastava ranije, predaj test i tiho izađi.

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

          Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

          Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine
(slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

          Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja stranog jezika.
          Učenik na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15
bodova, a položio je prijemni ispit ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari
najmanje 9 bodova. Na usmenoj proveri znanja može da se ostvari najviše 5 bodova.
          Učenik može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog
jezika a položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.
          Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na
stranom jeziku ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

          Učenik za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

          Takmičenje učenika osnovne škole koje se boduje za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je:

  1. za strane jezike – Društvo za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Učeniku koji je na republičkom takmičenju osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.