Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred u šk. 2022/2023. godini

Време уписа у договору са одељењским старешином.

***ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ СУ: Грађанско васпитање и Верска
настава (ученик бира један изборни предмет од понуђених). Напомена: Ученик може само једном да промени изборни предмет током школовања у средњој школи.

***ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА СУ: Језик, медији и
култура, Здравље и спорт, Уметност и дизајн и Примењене науке (ученика бира два изборна програма од понуђених).

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – ако желите да разликујете успешан од неуспешног јавног наступа, препознајете говор тела у јавним наступима, елементе манипулације и критички се односите према медијским садржајима, онда је ово прави изборни програм за вас.
  2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ – ако желите да препознате и научите да се одупрете притиску средине да користите цигарете, алкохол, дрогу или аргументовано дискутујете о утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким активностима, спорту и рекреацији и начину исхране, или желите да разликујете специфичности вежбања у спорту и ван спорта и научите да планирате сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима, онда је ово прави изборни програм за вас.
  3. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – ако желите да предлажете садржаје или активности у којима се повезују различите уметности, или исказујете утисак о естетичким квалитетима уметничких дела, или научите нешто о модним трендовима, различитим стиловима у, онда је ово прави изборни програм за вас.
    4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – ако желите да научите како да тумачите резултате научних истраживања са различитих аспеката, или ако желите да обрадите информације релевантне за истраживање користећи ИКТ, а можда и да дизајнирате и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини, онда је ово прави изборни програм за вас.

***ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СУ: религије и цивилизације, примењене науке 1, примењене науке 2, савремене технологије, образовање за одрживи развој (ученика бира два изборна програма од понуђених – оно што изаберете слушате и у четвртом разреду).

1. РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ – ако желите да научите нешто више о култури и
цивилизацији, о универзалним религијама, верским ратовима, теоријама о супериорној раси, тоталитаризму, ако вас интересује тема моћи и политике и повезаност са религијом, ако желите да сазнате каква је то култура на точковима и зашто је хиндуизам/будизам популаран у савременом потрошачком друштву, онда је ово прави изборни програм за вас.
2. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 – ако желите да научите да се правилно храните и сазнате нешто о квалитету хране, о поремећајима понашања у исхрани, практичној примени природних пигмената и основним хемијским реакцијама при бојењу косе као и утицају боја за косу на људско здравље и животну средину, ако желите да сазнате како видите боје, које су то аутоимуне болести, а које су наследне болести, како бука утиче на здравље човека, и какав је утицај пигмената за тетоважу на људско здравље, зашто се не треба претерано излагати сунцу и какав је утицај радиоактивног зрачења на организам човека, онда је ово прави изборни програм за вас.
3. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2 – ако желите да измерите буку у стамбеним објектима и да сазнате шта је звучна излоција, ако желите да сазнате који су обновљиви извори енергије, како раде термоелектране, хидроелектране и нуклеарне електране, шта је шифровање (криптовање) и дешифровање (декрипровање) и да ли може педометар да вам помогне да здравије живите као и како да дизајнирате стамбени простор, како да добијете добру фотографију, ако желите да сазнате шта је аутоматизовано наводњавање и како се анализира говрни сигнал, онда је ово прави изборни програм за вас.
4. САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ако желите да сазнате који су позитивни, а који
негативни ефекти технолошког развоја, како да безбедно користите интернет, ако желите да нучите шта је паметно окружење, шта су паметни градови и које су компоненте њиховог развоја, шта је вештачка интелигенција, машинско учење, који су софтвери за машинско учење, шта је предузетништво и како да постанете предузетник, како да направите добар бизнис план и које институције могу да пруже подршку предузетништву, ако желите да научите који се софтвери користе за реализацију 3Д модела, шта је виртуелна ралност, екоинформатика, ако сте љубитељ роботике и ако желите да сазнате која је примена робота у свакодневном животу, као и како да креирате једноставне мобилне апликације, онда је ово прави изборни програм за вас.
5. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (ако желите да предвидите могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалном и глобалном нивоу, да анализирате и критички сагледавате употребу различитих хемикалија у индустрији и свакодневном животу и њихов утицај на здравље људи и животну средину, дискутујете о значају и предностима зелене градње, да анализирате и критички сагледавате утицај буке
на здравље људи, објашњавате еколошке, економске и социјалне последице демографског раста становништва света и појединих географских регија у свету, уочавате и доводите у везу узроке и последице социјалних конфликата у изабраним регијама у вези са проблемима животне средине, ако желите да анализирате енергетску ефикасност стамбеног, пословног или јавног објекта и предлаже мере за унапређење, урадите анализу животног циклуса једног производа са аспекта потрошње енергије, утрошка ресурса, емисије загађења и утицаја на здравље, доводите у везу социјалне и економске последице
климатских промена и указујете на могућности за њихово ублажавање на локалном, државном и глобалном нивоу, онда је ово прави програм за вас.

***ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА СУ: религије и цивилизације, примењене науке 1, примењене науке 2, економија и бизнис (изабране програме из трећег разреда слушате и у четвртом разреду).