Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred u šk. 2022/2023. godini

Vreme upisa u dogovoru sa odeljenjskim starešinom.

***IZBORNI PREDMETI ZA SVE UČENIKE SU: Građansko vaspitanje i Verska
nastava (učenik bira jedan izborni predmet od ponuđenih).Napomena:Učenik može samo jednom da promeni izborni predmet tokom školovanja u srednjoj školi.

***IZBORNI PROGRAMI ZA UČENIKE DRUGOG RAZREDA SU: Jezik, mediji i
kultura, Zdravlje i sport, Umetnost i dizajn i Primenjene nauke (učenika bira dva izborna programa od ponuđenih).

  1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA – ako želite da razlikujete uspešan od neuspešnog javnog nastupa, prepoznajete govor tela u javnim nastupima, elemente manipulacije i kritički se odnosite prema medijskim sadržajima, onda je ovo pravi izborni program za vas.
  2. ZDRAVLJE I SPORT– ako želite da prepoznate i naučite da se oduprete pritisku sredine da koristite cigarete, alkohol, drogu ili argumentovano diskutujete o uticaju medija na formiranje ideala fizičkog izgleda, fizičkim aktivnostima, sportu i rekreaciji i načinu ishrane, ili želite da razlikujete specifičnosti vežbanja u sportu i van sporta i naučite da planirate sopstvene fizičke aktivnosti u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima, onda je ovo pravi izborni program za vas.
  3. UMETNOST I DIZAJN – ako želite da predlažete sadržaje ili aktivnosti u kojima se povezuju različite umetnosti, ili iskazujete utisak o estetičkim kvalitetima umetničkih dela, ili naučite nešto o modnim trendovima, različitim stilovima u, onda je ovo pravi izborni program za vas.
    4. PRIMENJENE NAUKE – ako želite da naučite kako da tumačite rezultate naučnih istraživanja sa različitih aspekata, ili ako želite da obradite informacije relevantne za istraživanje koristeći IKT, a možda i da dizajnirate i realizuje projekat odgovorno se odnoseći prema sebi, saradnicima i životnoj sredini, onda je ovo pravi izborni program za vas.

***IZBORNI PROGRAMI ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA SU: religije i civilizacije, primenjene nauke 1, primenjene nauke 2, savremene tehnologije, obrazovanje za održivi razvoj (učenika bira dva izborna programa od ponuđenih – ono što izaberete slušate i u četvrtom razredu).

1. RELIGIJE I CIVILIZACIJE– ako želite da naučite nešto više o kulturi i
civilizaciji, o univerzalnim religijama, verskim ratovima, teorijama o superiornoj rasi, totalitarizmu, ako vas interesuje tema moći i politike i povezanost sa religijom, ako želite da saznate kakva je to kultura na točkovima i zašto je hinduizam/budizam popularan u savremenom potrošačkom društvu, onda je ovo pravi izborni program za vas.
2. PRIMENJENE NAUKE 1– ako želite da naučite da se pravilno hranite i saznate nešto o kvalitetu hrane, o poremećajima ponašanja u ishrani, praktičnoj primeni prirodnih pigmenata i osnovnim hemijskim reakcijama pri bojenju kose kao i uticaju boja za kosu na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, ako želite da saznate kako vidite boje, koje su to autoimune bolesti, a koje su nasledne bolesti, kako buka utiče na zdravlje čoveka, i kakav je uticaj pigmenata za tetovažu na ljudsko zdravlje, zašto se ne treba preterano izlagati suncu i kakav je uticaj radioaktivnog zračenja na organizam čoveka, onda je ovo pravi izborni program za vas.
3. PRIMENJENE NAUKE 2– ako želite da izmerite buku u stambenim objektima i da saznate šta je zvučna izlocija, ako želite da saznate koji su obnovljivi izvori energije, kako rade termoelektrane, hidroelektrane i nuklearne elektrane, šta je šifrovanje (kriptovanje) i dešifrovanje (dekriprovanje) i da li može pedometar da vam pomogne da zdravije živite kao i kako da dizajnirate stambeni prostor, kako da dobijete dobru fotografiju, ako želite da saznate šta je automatizovano navodnjavanje i kako se analizira govrni signal, onda je ovo pravi izborni program za vas.
4. SAVREMENE TEHNOLOGIJE– ako želite da saznate koji su pozitivni, a koji
negativni efekti tehnološkog razvoja, kako da bezbedno koristite internet, ako želite da nučite šta je pametno okruženje, šta su pametni gradovi i koje su komponente njihovog razvoja, šta je veštačka inteligencija, mašinsko učenje, koji su softveri za mašinsko učenje, šta je preduzetništvo i kako da postanete preduzetnik, kako da napravite dobar biznis plan i koje institucije mogu da pruže podršku preduzetništvu, ako želite da naučite koji se softveri koriste za realizaciju 3D modela, šta je virtuelna ralnost, ekoinformatika, ako ste ljubitelj robotike i ako želite da saznate koja je primena robota u svakodnevnom životu, kao i kako da kreirate jednostavne mobilne aplikacije, onda je ovo pravi izborni program za vas.
5. OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ (ako želite da predvidite moguće posledice neodgovornog ponašanja ljudi u neposrednom okruženju, na lokalnom i globalnom nivou, da analizirate i kritički sagledavate upotrebu različitih hemikalija u industriji i svakodnevnom životu i njihov uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu, diskutujete o značaju i prednostima zelene gradnje, da analizirate i kritički sagledavate uticaj buke
na zdravlje ljudi, objašnjavate ekološke, ekonomske i socijalne posledice demografskog rasta stanovništva sveta i pojedinih geografskih regija u svetu, uočavate i dovodite u vezu uzroke i posledice socijalnih konflikata u izabranim regijama u vezi sa problemima životne sredine, ako želite da analizirate energetsku efikasnost stambenog, poslovnog ili javnog objekta i predlaže mere za unapređenje, uradite analizu životnog ciklusa jednog proizvoda sa aspekta potrošnje energije, utroška resursa, emisije zagađenja i uticaja na zdravlje, dovodite u vezu socijalne i ekonomske posledice
klimatskih promena i ukazujete na mogućnosti za njihovo ublažavanje na lokalnom, državnom i globalnom nivou, onda je ovo pravi program za vas.

***IZBORNI PROGRAMI ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA SU: religije i civilizacije, primenjene nauke 1, primenjene nauke 2, ekonomija i biznis (izabrane programe iz trećeg razreda slušate i u četvrtom razredu).