Udžbenici za 2019/2020. godinu

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2019/2020. GODINI.

Користиће се исти уџбеници као у шк. 2018/2019. години од истих издавача за следеће предмете:
1. српски језик и књижевност: ЗУНС
2. енглески језик: Pearson Education Limited за први, други и трећи разред општег и друштвено-језичког смера, Express publishing за први, други и трећи разред општег смера-енглеског, „Акроноло” за четврти разред свих смерова
3. француски језик: Hachette Data Status за први и други разред и Cle
International Data Status за трећи и четврти разред
4. немачки језик: Data Status
5. италијански језик: Alma Edizioni за први разред, Educational Centre за други, трећи и четврти разред
6. историја: ЗУНС – за ученике четвртог разреда, Фреска – за ученике трећег разреда
7. филозофија: ЗУНС – за ученике трећег разреда, Логос – за ученике
четвртог разреда
8. социологија – ЗУНС
9. устав и права грађана – ЗУНС
10. психологија – Нови Логос
11. математика – ЗУНС
12. географија: за први и трећи разред ЗУНС и Логос за други разред
13. биологија: Нема уџбеника за први и други разред, ЗУНС за трећи и
четврти разред
14. физика: Круг
15. хемија: ЗУНС за други разред (сви смерови), и трећи разред (збирка), Нови Логос за трећи разред општег смера, ЗУНС за четврти разред општег смера.
16. рачунарство и информатика: Клет за први и други разред, ЗУНС за трећи и четврти разред
17. верска настава – Завод за уџбенике и наставна средства (ЗУНС),
18. граћанско васпитање – МПС
19. музичка култура: ЗУНС
20. ликова култура: ЗУНС и КЛЕТ
21. изборни програми: https://zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2018/12/preporucena-literatura-izborni-predmeti.pdf
Промене у избору уџбеника, аутора и издавача има из следећих предмета (у прилогу) :
1. латински језик: ЗУНС
2. историја: ЗУНС – за ученике првог, другог разреда
3. математика – Круг – збирка задатака – за све разреде
4. хемија: Нови Логос за први разред, ЗУНС за други разред друштвенојезичког смера

DOPUNA I IZMENA UDŽBENIKA ZA ŠK 2018/2019. GODINU:

  1. ENGLESKI JEZIK
  2. ITALIJANSKI JEZIK I LIKOVNA KULTURA