Upis učenika osmog razreda u prvi razred gimnazije u šk. 2017/2018. godinu

ПРВИ УПИСНИ КРУГ

·      УТОРАК, 4. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

·      СРЕДА, 5. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

ДРУГИ УПИСНИ КРУГ (уколико има слободних места)

·      ПЕТАК, 7. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  • Извод из матичне књиге рођених (копија)
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе (шести, седми и осми разред)
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Вукова диплома на увид
  • Дипломе о освојеним наградама на увид

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ биће одржан 26. маја 2018. у 10 сати.

Потребно је да ученици дођу у школу најкасније до 9.45 часова, а за пријемни испит потребно је понети ђачку књижицу са уписаном шифром коју добијају у школи, обичну и хемијску оловку, као и гумицу.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, ЗА ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ, вршиће се у петак 11. маја и у понедељак 14. маја од 7:30 до 13:30 часова (канцеларија педагога).

 Потребно је понети ђачке књижице са уписаним шифрама.