Upis učenika u prvi razred u šk. 2021/2022. godini

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA UPIS U PRVI RAZRED GIMNAZIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Učenici podnose školi sledeća dokumenta:

  1. Prijavu za upis
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i
    vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  3. Izvod iz matične knjige rođenih.

Za upis u gimnaziju nije potrebno lekarsko uverenje

VAŽNO: U Prijavi za upis pored drugog stranog jezika koji je učenik slušao u osnovnoj školi, potrebno je navesti i koji izborni predmet/program učenik želi da sluša u prvom razredu gimnazije.

Izborni predmeti u gimnaziji su: Građansko vaspitanje i Verska nastava (učenik bira jedan izborni predmet od punuđenih).

Izborni programi u gimnaziji su: Jezik, mediji i kultura, Zdravlje i sport, Umetnost i dizajn i Primenjene nauke (učenika bira dva izborna programa od ponuđenih).

Jezik, mediji i kultura (ako želite da razlikujete uspešan od neuspešnog javnog nastupa, prepoznajete govor tela u javnim nastupima, elemente manipulacije i kritički se odnosite prema
medijskim sadržajima, onda je ovo pravi izborni program za vas)

Zdravlje i sport (ako želite da prepoznate i naučite da se oduprete pritisku sredine da koristite cigarete, alkohol, drogu ili argumentovano diskutujete o uticaju medija na formiranje ideala
fizičkog izgleda, fizičkim aktivnostima, sportu i rekreaciji i načinu ishrane, ili želite da razlikujete specifičnosti vežbanja u sportu i van sporta i naučite da planirate sopstvene fizičke
aktivnosti u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima, onda je ovo pravi izborni program za vas)

Umetnost i dizajn (ako želite da predlažete sadržaje ili aktivnosti u kojima se povezuju različite umetnosti, ili iskazujete utisak o estetičkim kvalitetima umetničkih dela, ili naučite nešto o modnim trendovima, različitim stilovima u , onda je ovo pravi izborni program za Vas)

Primenjene nauke (ako želite da naučite kako da tumačite rezultate naučnih istraživanja sa različitih aspekata, ili ako želite da obradite informacije relevantne za istraživanje koristeći IKT, a možda i da dizajnirate i realizuje projekat odgovorno se odnoseći prema sebi, saradnicima i životnoj sredini, onda je ovo pravi izborni program za Vas).

DOBRODOŠLI U GIMNAZIJU  TAKOVSKI USTANAK“