Travijata

„Opera kao oblik teatra kroz koji se drama prenodi i boji muzikom i pevanjem uvek je bila sinonim za nešto

OpširnijeTravijata