Upis učenika osmog razreda u prvi razred gimnazije u šk. 2019/2020. godinu

PRVI UPISNI KRUG

·      PONEDELJAK, 8. JUL 2019. GODINE OD 8.00 DO 15.00 ČASOVA

·      UTORAK, 9. JUL 2019. GODINE OD 8.00 DO 15.00 ČASOVA

DRUGI UPISNI KRUG (ukoliko ima slobodnih mesta)

·      ČETVRTAK, 11. JUL 2019. GODINE OD 8.00 DO 15.00 ČASOVA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

  • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole (šesti, sedmi i osmi razred)
  • Uverenje o položenom završnom ispitu
  • Vukova diploma na uvid
  • Diplome o osvojenim nagradama na uvid

NAPOMENA: Opredelite se za dva izborna programa od četiri ponuđena u skladu sa vašim interesovanjima koja ćete slušati u prvom razredu:

  1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA (ako želite da razlikujete uspešan od neuspešnog javnog nastupa, prepoznajete govor tela u javnim nastupima, elemente manipulacije i da se kritički odnosite prema medijskim sadržajima, onda je ovo pravi izborni program za vas);
  2. ZDRAVLJE I SPORT (ako želite da prepoznate i naučite da se oduprete pritisku sredine da koristite cigarete, alkohol, drogu ili argumentovano diskutujete o uticaju medija na formiranje ideala fizičkog izgleda, fizičkim aktivnostima, sportu i rekreaciji i načinu ishrane, ili želite da razlikujete specifičnosti vežbanja u sportu i van sporta i naučite da planirate sopstvene fizičke aktivnosti u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima, onda je ovo pravi izborni program za vas);
  3. UMETNOST I DIZAJN (ako želite da predlažete sadržaje ili aktivnosti u kojima se povezuju različite umetnosti, ili iskazujete utisak o estetičkim kvalitetima umetničkih dela, ili naučite nešto o modnim trendovima, različitim stilovima u umetnosti, onda je ovo pravi izborni program za vas);
  4. PRIMENJENE NAUKE (ako želite da naučite kako da tumačite rezultate naučnih istraživanja sa različitih aspekata, ili ako želite da obradite informacije relevantne za istraživanje, koristeći IKT, a možda i da dizajnirate i realizujete projekat odgovorno se odnoseći prema sebi, saradnicima i životnoj sredini, onda je ovo pravi izborni program za vas).