BLEZ PASKAL, 400 GODINA OD ROĐENJA

Na neobičan način su učenici četvrtog razreda u okviru dodatne nastave iz francuskog jezika i filosofije, podsetili na delo čuvenog matematičara, fizičara i filosofa Bleza Paskala…

Hodnici škole progovorili su njegovim mislima o Bogu, čoveku, religiji… Podsetili su nas na njegova značajna otkrića iz oblasti matematike, fizike, kao i njegove doprinose današnjem računarstvu…

Prelistali su njegovo čuveno delo „MISLI“ gde pomišljajući o čoveku Paskal kaže da je ČOVEK – TRSKA KOJA MISLI!!! Čovek je „ništa prema beskonačnosti, a sve u poređenju sa nebićem!“