DA LI VIDIŠ DA NE VIDIŠ?

Izložbom u holu škole članovi sekcije za filosofiju iz odeljenja III/4 skrenuli su pažnju na varljivost čulnog saznanja. Da ne možemo biti sigurni u ono što vidimo, čuli smo još od starogrčkog filosofa Heraklita koji je rekao Oči i uši su ljudima rđavi svedoci ako imaju varvarske duše i Sunce je veliko kao čovečje stopalo

Dovođenje u pitanje pouzdanosti našeg saznanja otvara put ka novom znanju i put ka većoj toleranciji…