GIMNAZIJALCI U MILANOVAČKOM POZORIŠTU

Mnogi gimnazijalci su se ovih dana prvi put našli u čuvenom podrumu ili na Maloj sceni gde
Milanovačko pozorište izvodi svoja izuzetna dela. Ovog puta povod su bili i čuveni likovi
kao što su naša slavna heroina Milunka Savić i mudrac svetskog glasa – Sokrat.
Dramu LEGIJA ČASTI Branislava Brace Petkovića, koja priča priču o našoj Milunki Savić, na
scenu je postavio Branko Knežević. On je ujedno i jedan od glumaca a pored njega na sceni su i
Zorica Đurković i predrag Lošić. Kakav je to bio emotivni, istorijski , umetnički i etički čas.
Učenici (koji su ovu predstavu gledali 2. i 9. februara 2023.godine) su prepoznali , razumeli i
doživeli sve ove nivoe .
Duodrama LABUDOVA PESMA bila je na repertoaru 23.februara i 2.marta 2023.godine.
Čehovljevu LABUDOVU PESMU i Platonovu SOKRATOVU ODBRANU, priredio je i likove
Svetlovidova i Sokrata odigrao je (maestralno) Branko Knežević. (Ulogu Nikite, odnosno
Meleta igrao je Mileta Aćimović). I kad Sokrat sa scene zagrmi:Građani Atinski….tako se i
osetite; kao jedan od svedoka na tom čuvenom suđenju i kao jedan od onih koji se vekovima pitaju;
Kako to da nas ni on, kao i toliki drugi mudraci, baš ničemu nije naučio? Ako on nije, ima li
nam spasa?