Glupo je biti glup u Grčkoj

Uoči ekskurzije u Grčku članovi sekcije za filosofiju osmislili su i izveli javni čas na temu Glupo je biti glup u Grčkoj.

Cilj ove aktivnosti bio je da učenici pripremljeni krenu na jedan ovako vredan put, da osveste svoje prisustvo na mestima na kojima je nikla filosofija. Osvestiti podrazumeva razgrnuti prizore pune bilborda, reklama, prodavnica, gužvi i blještavila i pokušati dočarati vreme  rađanja filosofije. Najpre, podno Olimpa, promisliti kakav su uticaj mogli na ljudsku misao imati tamošnji osioni i razuzdani bogovi… Potom na Delfima pokušati shvatiti zašto je najmudriji onaj koji zna da ništa ne zna i zašto je važno upoznati sebe. Zatim na Agori oživeti lik Sokrata koji baš tu pita i ispituje ljude pokušavajući da ih nauči vrlini, pokušavajući da ih pripremi za častan i spokojan život ali i za smrt…

Uz pomoć filosofa koji govore čudnovate stvari pokušali smo da podsetimo maturante da je jedna od najvećih sposobnosti datih čoveku umeće da želiš da sve bude onako kako se događa, umeće da shvatiš da ti određuješ način na koji prihvataš ono što ti se događa. Kako bivaju kažnjeni oni koji to ne shvataju? Time što su takvi kakvi su – kukavni i cmizdravi!

Sa ovog javnog časa i učenici i profesori poneli su ova uputstva za upotrebu na ekskurziji