Izložba SТЕРЕОТИПИ ТЕЛА

U holu gimnazije, 31. marta 2023, postavljena je izložba, koju su realizovali učenici drugog
razreda društveno-jezičkog smera, u okviru izbornog predmeta umetnost i dizajn, a uz pomoć
nastavnika Filipa Trnavca. Izložba Stereotipi tela je u okviru teme izbornog predmeta, a učenici
koji su uradili panoe su: Darija Raković, Marina Milenković, Mina Vuković, Elena Lazarević,
Sofija Rabrenović, Tamara Milojević i Jovan Jovanović.
U prilogu su fotografije izložbe, a naslovna fotografija je pod nazivom Stereotipi tela.