Naša škola primer dobre prakse

U sklopu projekta “Mladi i psihoaktivne supstance” koji je sproveden u našoj školi zaključeno je da je škola bezbedna sredina za učenike. Detaljnije…