NOVI IZBORNI PROGRAMI ZA BUDUĆE UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE

OPREDELITE SE ZA DVA IZBORNA PROGRAMA OD ČETIRI PONUĐENA U SKLADU SA INTERESOVANJIMAkoja ćete slušati u prvom razredu:

1. JEZIK, MEDIJA I KULTURA (ako želite da razlikujete uspešan od neuspešnog javnog nastupa, prepoznajete govor tela u javnim nastupima, elemente manipulacije i da se kritički odnosite prema medijskim sadržajima, onda je ovo pravi izborni program za vas);

2. ZDRAVLJE I SPORT (ako želite da prepoznate i naučite da se oduprete pritisku sredine da koristite cigarete, alkohol, drogu ili argumentovano diskutujete o uticaju medija na formiranje ideala fizičkog izgleda, fizičkim aktivnostima, sportu i rekreaciji i načinu ishrane, ili želite da razlikujete specifičnosti vežbanja u sportu i van sporta i naučite da planirate sopstvene fizičke aktivnosti u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima, onda je ovo pravi izborni program za vas);

3. UMETNOST I DIZAJN (ako želite da predlažete sadržaje ili aktivnosti u kojima se povezuju različite umetnosti, ili iskazujete utisak o estetičkim kvalitetima umetničkih dela, ili naučite nešto o modnim trendovima, različitim stilovima u umetnosti, onda je ovo pravi izborni program za vas);

4. PRIMENJENE NAUKE(ako želite da naučite kako da tumačite rezultate naučnih istraživanja sa različitih aspekata, ili ako želite da obradite informacije relevantne za istraživanje, koristeći IKT, a možda i da dizajnirate i realizuje projekat odgovorno se odnoseći prema sebi, saradnicima i životnoj sredini, onda je ovo pravi izborni program za vas).