NOVI IZBORNI PROGRAMI ZA BUDUĆE UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE

ОПРЕДЕЛИТЕ СЕ ЗА ДВА ИЗБОРНА ПРОГРАМА ОД ЧЕТИРИ ПОНУЂЕНА У СКЛАДУ СА ИНТЕРЕСОВАЊИМА која ћете слушати у првом разреду:

1. ЈЕЗИК, МЕДИЈА И КУЛТУРА (ако желите да разликујете успешан од неуспешног јавног наступа, препознајете говор тела у јавним наступима, елементе манипулације и да се критички односите према медијским садржајима, онда је ово прави изборни програм за вас);

2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ (ако желите да препознате и научите да се одупрете притиску средине да користите цигарете, алкохол, дрогу или аргументовано дискутујете о утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким активностима, спорту и рекреацији и начину исхране, или желите да разликујете специфичности вежбања у спорту и ван спорта и научите да планирате сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима, онда је ово прави изборни програм за вас);

3. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН (ако желите да предлажете садржаје или активности у којима се повезују различите уметности, или исказујете утисак о естетичким квалитетима уметничких дела, или научите нешто о модним трендовима, различитим стиловима у уметности, онда је ово прави изборни програм за вас);

4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ (ако желите да научите како да тумачите резултате научних истраживања са различитих аспеката, или ако желите да обрадите информације релевантне за истраживање, користећи ИКТ, а можда и да дизајнирате и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини, онда је ово прави изборни програм за вас).