ОДРЖАН ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

За полагање пријемног испита из енглеског језика за упис у билингвално одељење Гимназије ,,Таковски устанак“ у школској 2019/2020. години, пријавило се 36 ученика. Испит су полагала 32 ученика. За полагање усменог дела теста није се квалификовао један ученик. У укупном збиру, три ученика нису остварила довољан број бодова за пролаз. Дакле, ове године је пријемни испит из енглеског језика положило 28 ученика осмог разреда.