ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И УПИС УЧЕНИКА

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И УПИС УЧЕНИКА ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Четвртак, 27. јун 2019. године

I разред од 8.00 до 8.45 часова – упис у други разред

II разред од 8.45 до 9.30 часова – упис у трећи разред

III разред од 9.45 до 10.30 часова – упис у четврти разред