PRIJAVA I PRIJEMNI ISPIT ZA UČENIKE IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE

 

PRIJAVLJIVANJE UČENIKA OSMOG RAZREDA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA, ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE, vršiće se u petak 11. maja i u ponedeljak 14. maja od 7:30 do 13:30 časova (kancelarija pedagoga).

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UČENIKE IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE biće održan 26. maja 2018. u 10 sati.

Potrebno je da učenici dođu u školu najkasnije do 9.45 časova, a za prijemni ispit potrebno je poneti đačku knjižicu sa upisanom šifrom koju dobijaju u školi, običnu i hemijsku olovku, kao i gumicu.