ПРИЈАВА И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, ЗА ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ, вршиће се у петак 11. маја и у понедељак 14. маја од 7:30 до 13:30 часова (канцеларија педагога).

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ биће одржан 26. маја 2018. у 10 сати.

Потребно је да ученици дођу у школу најкасније до 9.45 часова, а за пријемни испит потребно је понети ђачку књижицу са уписаном шифром коју добијају у школи, обичну и хемијску оловку, као и гумицу.