VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT IZ ENGLSKOG JEZIKA

Obaveštavamo učenike koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita za upis u dvojezično odeljenje da moraju da popune i elektronski obrazac prijave koja se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledećem linku: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc . U obrascu prijave se navodi da treba upisati šifru. Kako je to šifra koju dobijaju u matičnoj osnovnoj školi, učenici će je dostaviti naknadno. U tekstu imejla obavezno navesti generički broj koji su dobili pri prvom onlajn prijavljivanju početkom aprila meseca. Imejl poslati na adresu škole: gimnazgm@eunet.rs. Škola potvrđuje prijem prijave za polaganje prijemnog ispita imejlom.


Učenici koji nisu uspeli da izvrše onlajn prijavu ili se nisu uopšte prijavili i nemaju generički broj, mogu da se prijave popunjavanjem i štampanjem obrasca ove iste prijave, koju lično predaju u Gimnaziji „Takovski ustanak“. Overen primerak prijave je dokaz da je izvršeno prijavljivanje.


Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem imejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine.

Prijavljeni učenici će polagati prijemni ispit 8. juna (pismeni deo) i 9. juna (usmeni deo) 2020. godine u 10.00. Obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica i poštovanje svih zakonskih mera. Potrebno je da učenici budu u školi u 9.45.

Svim budućim gimnazijalcima želimo puno sreće!

Biljana Nišavić, direktorka škole