Aplikacija za raspored pismenih radova

Od školske 2016/2017. godine, na početku svakog klasifikacionog perioda, učenici naše škole iz Gornjeg Milanovca i  njihovi roditelji Od školske 2016/2017. godine, na početku svakog klasifikacionog perioda, učenici Gimnazije „Takovski ustanak” iz Gornjeg Milanovca i  njihovi roditelji na oglasnoj tabli ili veb-sajtu škole mogu da pročitaju raspored pismenih i kontrolnih zadataka dužih od 15 minuta. Detaljnije…