ČASOPIS FRANKOFONIJA

Budući da  je Frankofonija  sastavni deo našeg školskog života i rada i da naši učenici tokom cele godine učestvuju u raznim  aktivnostima, na mnogobrojnim konkursima na kojima imaju zadatak da se izraze pesmom, esejom ili svojim likovnim radovima, odlučili smo da sve to sakupimo i pretvorimo u časopis. A objavljujemo ga baš na Dan profesora francuskog jezika. Hvala đacima na ovom divnom daru.

Pregledaj časopis