Predavanje „Како изаћи на крај са одлагањем обавеза“

U petak, 12. aprila 2019. godine u Svečanoj sali škole održano je predavanje na temu Како изаћи на крај са одлагањем обавеза. Predavač je bila Borjanka Batinić, klinički psihijatar na KBC Beograd i profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Cilj predavanja je pomoć učenicima da prevaziđu problem prokrastinacije ili odlaganja obaveza.

Na predavanju učenici su mogli da čuju:

  • Šta znači prokrastinacija (definicija, uzrok) i kada ona postaje navika?
  • U kojim to oblastima mi prokrastiniramo?
  • Koji su tipovi prokristinacije?
  • Da li je prokrastinacija bolest?
  • Kako mogu učenici da pobede naviku odlaganja obaveza?
  • Koje promene bi trebalo preduzeti da bi učenici restrukturirali svoj život tako da prestanu sa odlaganjem obaveza i postanu sposobni i spremni da na vreme započnu sa obavljanjem obaveza koje su pred njima?
  • Koje promene je neophodno da učenici načine kako bi izmenili sadašnju strukturu doživljaja sebe samog i mesta u svetu koji ih okružuje?