PRIJAVLJIVANJE UČENIKA OSMOG RAZREDA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE

PRIJAVLJIVANJE UČENIKA OSMOG RAZREDA ZA POLAGANJE PRIJEMNOGISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA, ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE,vršiće se u uponedeljak 13. maja i utorak, 14.maja 2019. godine od 7:30 do 13:30 časova (kancelarija pedagoga).

***

Potrebno je poneti đačke knjižice sa upisanim šiframa.

***

PRIJEMNI ISPIT ZA UČENIKE IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA DVOJEZIČNO ODELJENJE biće održan u subotu, 25. maja 2019. u 10 sati.

***

Potrebno je da učenici dođu u školu najkasnije do 9.45 časova, a za prijemni ispit potrebno je poneti đačku knjižicu sa upisanom šifrom koju dobijaju u školi, običnu i hemijsku olovku, kao i gumicu.

NAPOMENA:

  • Ako učenici utrenutku prijavljivanja (polaganja) nemaju šifru neće biti problema. Škole će naknadno dostaviti šifre učenika.