DAN OTVORENIH VRATA GIMNAZIJE „TAKOVSKI USTANAK“ ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Učenici osnovnih škola mogu da posete Gimnaziju u periodu od 6. do 10. maja 2019. od 11.00 do 13.00 časova i upoznaju se sa planom i programom nastavnih i vannastavnih aktivnosti.