UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE „TAKOVSKI USTANAK“ Školska 2024/2025.

  • Utorak, 2. jul i sreda, 3. jul 2024. od 8.00-15.00 – prvi upisni krug
  • Četvrtak, 4. jul 2024. od 8.00-15.00 – drugi upisni krug

Učenici podnose školi sledeća dokumenta:

  1. Prijavu za upis
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – na uvid
  3. Izvod iz matične knjige rođenih – kopija
  4. Posebne diplome na kraju osmog razreda – na uvid.
  1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA – ako želite da razlikujete uspešan od neuspešnog javnog nastupa, prepoznajete govor tela u javnim nastupima, elemente manipulacije i kritički se odnosite prema medijskim sadržajima, onda je ovo pravi izborni program za vas.
  2. ZDRAVLjE I SPORT – ako želite da prepoznate i naučite da se oduprete pritisku sredine da koristite cigarete, alkohol, drogu ili argumentovano diskutujete o uticaju medija na formiranje ideala fizičkog izgleda, fizičkim aktivnostima, sportu i rekreaciji i načinu ishrane, ili želite da razlikujete specifičnosti vežbanja u sportu i van sporta i naučite da planirate sopstvene fizičke aktivnosti u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima, onda je ovo pravi izborni program za vas.
  3. UMETNOST I DIZAJN – ako želite da predlažete sadržaje ili aktivnosti u kojima se povezuju različite umetnosti, ili iskazujete utisak o estetičkim kvalitetima umetničkih dela, ili naučite nešto o modnim trendovima, različitim stilovima u , onda je ovo pravi izborni program za vas.
  4. PRIMENjENE NAUKE – ako želite da naučite kako da tumačite rezultate naučnih istraživanja sa različitih aspekata, ili ako želite da obradite informacije relevantne za istraživanje koristeći IKT, a možda i da dizajnirate i realizuje projekat odgovorno se odnoseći prema sebi, saradnicima i životnoj sredini, onda je ovo pravi izborni program za vas.

DOBRO DOŠLI U GIMNAZIJU „TAKOVSKI USTANAK“