Na izložbi „Čistač” u Beogradu

U organizaciji sekcije za filosofiju oko 120 učenika naše škole posetilo je, 3. oktobra 2019. izložbu „Čistač” Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. 

Marina Abramović je jedna od najvećih umetnika performansa, a „performans je neka vrsta mentalne i fizičke konstrukcije u koju umetnik ulalzi pred očima publike. To je poput diktiranog prenošenja energije.” Ova izložba je prva velika retrospektiva Marine Abramović i uključuje antologijska dela umetnosti performansa kao što su: Ritmovi, Balkanski barok, Kuća sa pogledom na okean, Umetnik je prisutan… Kako je Marina govorila savremena umetnost od nas očekuje ozbiljno angažovanje, razmišljanje i preispitivanje sopstvenih stavova, uranjanje u samog sebe. 

„Pitanje koje uvek postavljam pa i danas je Šta je umetnost? Ako je sagledamo kao nešto izolovano, nešto sveto i odvojeno od svega drugog, smatram da na taj način tvrdimo da umetnost nije život. A umetnost mora da bude život.  Umetnost mora da pripada svakome. Njena funkcija je da budi svest.” (Marina Abramović)

Među brojnim komentarima koje je ova izložba izazvala našao se i ovaj, Ivana Tasovca: „Izložba Čistač je brutalna demonstracija moći umetnosti koja najdirektnije inspiriše sve one koji nisu zaslepljeni sopstvenim neznanjem i ljubomorom. Čistač nas uči da ne prihvatamo okvire koje nam nameće sredina, da se ne plašimo velikog sveta, ali ni usamljenosti, osporavanja i bola. I da ne odustajemo.”