OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE KOJI SU U SUBOTU I NEDELJU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA

Obaveštavamo učenike da su danas objavljeni preliminarni rezultati na sajtu Moja srednja škola. Eventualne prigovore na pismeni ili usmeni deo ispita možete podneti sutra, 24. maja 2022. godine, u periodu od 8.00 do 16.00 časova, u kancelariji sekretara škole.

Prigovori će se rešavati istog dana u istom terminu.

Uprava škole