ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Писмени тест – субота, 21. мај 2022. године, 13.00 – 15.00

Усмени део испита – недеља, 22. мај 2022. године, 10.00 – 15.00

Објављивање прелиминарних резултата на порталу Моја средња школа –  најкасније до уторка, 24. маја 2022. године у 08.00

Подношење приговора – уторак, 24. мај 2022. године 08.00 – 16.00

Решавање приговора – уторак, 24. мај 2022. године 08.00 – 16.00

Објављивање коначних резултата на порталу Моја средња школа – најкасније до среде, 25. маја 2022. године у 08.00

Потребно је да ученици у суботу буду у школи најкасније до 12.45. Спискови ће бити истакнути на огласној табли у ходнику школе на главном улазу, као и на вратима учионица (учионице број 1, 2 и кабинет за историју и географију).

На испит понети ђачку књижицу, графитну и хемијску оловку (сви коначни одговори морају да буду поцртани хемијском оловком).

Најстроже је забрањено коришћење мобилних телефона.
Пуно среће!