VREMENSKA DINAMIKA AKTIVNOSTI VEZANIH ZA PRIJEMNI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA

Pismeni test – subota, 21. maj 2022. godine, 13.00 – 15.00

Usmeni deo ispita – nedelja, 22. maj 2022. godine, 10.00 – 15.00

Objavljivanje preliminarnih rezultata na portalu Moja srednja škola –  najkasnije do utorka, 24. maja 2022. godine u 08.00

Podnošenje prigovora – utorak, 24. maj 2022. godine 08.00 – 16.00

Rešavanje prigovora – utorak, 24. maj 2022. godine 08.00 – 16.00

Objavljivanje konačnih rezultata na portalu Moja srednja škola – najkasnije do srede, 25. maja 2022. godine u 08.00

Potrebno je da učenici u subotu budu u školi najkasnije do 12.45. Spiskovi će biti istaknuti na oglasnoj tabli u hodniku škole na glavnom ulazu, kao i na vratima učionica (učionice broj 1, 2 i kabinet za istoriju i geografiju).

Na ispit poneti đačku knjižicu, grafitnu i hemijsku olovku (svi konačni odgovori moraju da budu pocrtani hemijskom olovkom).

Najstrože je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona.
Puno sreće!