SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Za upis učenika u srednju školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku prijemni ispit sastoji se iz dva dela:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja stranog jezika.
Prijemni ispit je koncipiran tako da se njime proveravaju četiri jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje i govor) na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike.

Pismeni test se sastoji iz tri dela:
1) provera veštine razumevanja slušanjem (trajanje 20 minuta)
2) provera veštine razumevanja čitanjem (trajanje 30 minuta)
3) provera veštine pisanja sastava (trajanje 40 minuta)
Sastav je tzv. vođeni i očekuje se da ima 100-120 reči. U delu testa koji se odnosi na razumevanje slušanjem, kandidati slušaju tri puta tekst koji čita strani lektor ili član komisije ili se emituje kao audio zapis. Kandidati najpre samo slušaju čitanje ili audio zapis. Posle prvog slušanja dobijaju zadatke i čitaju ih (oko pet minuta). Za vreme drugog slušanja kandidati istovremeno prate zadatke. Treće slušanje je predviđeno za rešavanje zadataka i kontrolu.


Usmeni deo ispita sastoji se iz provere veštine govora. Komisiju za usmeni deo ispita čine tri člana od kojih je, po mogućnosti, jedan izvorni govornik. Ispitivanje kandidata obavlja samo jedan član komisije. Razgovor sa kandidatom obuhvata teme iz svakodnevnog života. Kandidat se može podstaći na razgovor pomoću pitanja, ilustracija, fotografija, shema i sl. Učenik ima pravo da se u roku od nekoliko minuta pripremi za izlaganje, a razgovor sa njim traje oko pet minuta. Kriterijumi za ocenjivanje učenika na usmenom delu prijemnog ispita su: razumevanje teme, preciznost i koherentnost, sposobnost vođenja razgovora, morfosintatička tačnost, primerenost i bogatstvo rečnika. Konačan broj bodova se dobija kada se za svakog kandidata saberu bodovi sa pisanog i usmenog dela testa.