SATNICA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Pismeni deo prijemnog ispita iz engleskog jezika – SUBOTA, 21. MAJ 2022. GODINE, 13 – 15 časova

Usmeni deo prijemnog ispita iz engleskog jezika – NEDELJA, 22. MAJ 2022. GODINE, OD 10 časova


Posle pismenog dela prijemnog ispita na sajtu i na glavnom ulazu škole biće objavljeni preliminarni rezultati.

Svi učenici koji na pismenom imaju najmanje devet bodova biće pozvani na usmeni.


Srećno!


Uprava škole