PROMOVISAN  11. BROJ  „AGORE“

U Svečanoj sali  Gimnazije, 26. maja 2022.godine oko dvadeset učenika, članova sekcije za filosofiju   objavilo jm neobičnim programom,  izlazak novog broja Agore.

Korona je učinila da dve godione svečana sala tihuje žaleći što učenici nemaju priliku da  pokazuju šta sve mogu i znaju. Ipak dva meseca pred završetak svog školovanja maturanti su  dobili priliku da  otvore Svečanu salu za publiku i  da nešto izvedu. Ovog puta bila je to neuobičajeno  skreatanje pažnje na   ovaj jedanaesti  broj  njihovog časopisa AGORA

Pomogli su u tome pozivanja na Borhesov  Lavirint, na Borhesov  doživljaj  Alefa, ali i stihovi Vilijema Blejka:

 „Videti svet u zrnu peska

I nebo u divljem  cvatu

Videti beskraj  na dlanu ruke

I večnost u jednom satu!“

Sa proba