PILOT MATURA

Naša škola je jedna od gimnazija u kojima će se sprovesti pilotiranje državne mature u periodu od 28. do. 30. oktobra 2020. godine. U projektu će učestvovati učenici trećeg razreda (odeljenja III3 i III4), koji će biti prva generacija koja će na kraju školovanja polagati opštu maturu po novom programu. Učenici će polagati srpski jezik i matematiku kao obavezne predmete i jedan ili više opšteobrazovnih predmeta sa liste po izboru (strani jezik, istorija, geografija, biologija, hemija, fizika). Za pilotiranje je Ministarstvo prosvete odredilo koji izborni predmet će se polagati u kojoj školi,  tako da je naša škola odabrana kao jedna od škola u kojima se polaže geografija. Prvim pilotiranjem se proverava kvalitet pripremljenih zadataka. Drugo pilotiranje će se sprovesti u maju 2021. godine, a probna matura u martu 2020.

Raspored polaganja:

28.10.2020. – polaganje testa iz srpskog jezika i knjizevnosti;

29.10. 2020. – polaganje testa iz matematike;

30.10.2020. – polaganje testa iz geografije.

Vreme polaganja ispita: svaki dan od 9.00 do 10.30